HI KAMIYAMASHIKI

楼头曲宴仙人语,帐底吹笙香雾浓

 • 友人帐

  欢迎交换友链 ꉂ(ˊᗜˋ)

  请在留言板留言告诉我你的:
  1、名字
  2、一句话介绍(熟人我会亲自帮写的)
  3、主页地址
  4、头像(HTTPS*,可在评论区上传)

  For Example:
  ★ Name: 爱萌的糖果屋
  ★ Bio: 楼头曲宴仙人语,帐底吹笙香雾浓
  ★ URL: https://blog.imoe.men
  ★ Avatar:https://img.imoe.men/avatar.jpg
  不接受纯采集站点和纯科学上网站点的申请,请知悉。

  Good night,Sion

    切换主题 | SCHEME TOOL